Gudstjeneste for liten og stor

Søndag 12.november kl.11.00
Ås arbeidskirke

Misjons og familiegudstjeneste med fokus på moderne slaveri og bekjempelse av dette. Vi vier særlig oppmerksomhet til menighetens misjonsprosjekt i Vest-Etiopia som jobber med å bevisstgjøre marginaliserte folkegrupper på å være stolte av sin bakgrunn og kultur.