Gudstjeneste: Diakoniens dag

Søndag 13.nov kl.11
Strømsgodset kirke

Vi markerer Diakoniens dag med å sette søkelys på et svært viktig tema: Menneskehandel/slaveri.

Kapellanen vil ha en samtalepreken med daglig leder i Karibu-stiftelsen, teolog, prest, tidligere leder av KFUK-M Global. Teksten denne søndagen er fra Lukas 13 og handler om den krumbøyde kvinne som Jesus reiser opp. Hva kan teksten si oss om menneskehandel og slaveri i dag? Til de som rammes? Til de av oss som har det på behagelig avstand?

Kapellaneh har jobbet med tematikken slaveri i Substans, det som nå kalles Etter Kristus. Noe av tematikken er omtalt her: https://globaluke.files.wordpress.com/2016/10/0eb58-vg-kronikk-moderne-slaveri.pdf

Vi vil vurdere å bruke denne undersøkelsen – etter gudstjenesten eller i en annen sammenheng – svært tankevekkende!
http://slaveryfootprint.org/survey/#where_do_you_live

Vi gleder oss til en spennende og viktig gudstjeneste!