Gudstjeneste Arendal frikirke

Arendal frikirke
Søndag 18. novmeber kl. 11.00-13.00

Velkommen til gudstjeneste med markering av Global Uke. Vær med oss i forbønn for dem som i vår tid lever i slaveri.