Gudstjeneste

Søndag 18. november kl 11.00 – 13.00
Baptistkirken i Drammen

Gudstjeneste der vårt kristne ansvar i møte med moderne slaveri tematiseres gjennom tekster, fellessanger, menighetskorets deltakelse, informasjon og preken ved Geir Olav Nybo fra Filemon Safehouse for menn som er utsatt for menneskehandel og informasjon om handlingsalternativer.

Webside: www.drammenbaptist.no