Gudstjeneste

Søndag 18. november kl 11.00
Skodje kyrkje

I forbindelse med global uke er vi på Skodje svært glade for at generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd har takket ja til å komme til oss. Han vil delta med blant annet prekenen på denne gudstjenesten . Fokuset vil være på moderne slaveri. I Norge skal det visstnok være 9000 moderne slaver.

Prekenteksten er hentet fra Lukas 10,25-36. På den samme gudstjenesten vil gospelkoret Reflex ha musikalsk ansvar under dirigent Martin Alfsen med band. Reflex er et av Norges fremste gospelkor.
Det er stort for Skodje kyrkjelyd å få besøk av både Hermansen og Reflex.. Sokneprest på Skodje Morgan Berg vil lede gudstjenesten som også vil ha dåp og nattverd. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Vel møtt til Skodje kyrkje søndag 18. november kl. 11.