Gudstjeneste

Søndag 19.november, kl.11
Frelsesarmeen korps, Stavanger

Med Maria Galinou.