Gudstjeneste

Ås arbeidskirke
Søndag 13.nov kl.11.00

I forbindelse med Global uke. Preken ved daglig leder i Samarbeid for Menighet og Misjon (SMM).