Gospelgudstjeneste

Vågsbygd frikirke
Søndag 18. november kl 11.00 – 12.15

Menigheten vil i gudstjenesten denne søndagen blant annet fokusere på at svært mange mennesker i vår tid lever som slaver eller under slavelignende kår – også i Norge. Håpet er at vi sammen med resten av den kristne kirke i Norge og verden, kan få økt vår bevissthet om dette, og medvirke til å sette mennesker fri.