Gjesteforelesning: etikk

Torsdag 16.november kl.14-15
VID vitenskapelige høgskole, Oslo

Chandran Paul Martin, med et livslang engasjement for rettferdighet, som selv er Dalit, og forfatter av The Prophetic Engagement of the Church, besøker VID torsdag 16. november kl. 14.00 (324 i D18). Ingen påmelding!

Kontaktperson: Hans Morten Haugen