Frokostseminar: Migrasjon, sårbarhet og moderne slaveri

Torsdag 15. november kl. 08.30 – 10.30
Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

I en verden med ulikhet, urettferdighet og asymmetriske maktforhold, havner mange mennesker i sårbare situasjoner. Migranter er særlig utsatt, og migrasjon kan lett føre til utnyttelser. Vi belyser linken mellom migrasjon og moderne slaveri, og diskutere norske myndigheters bidrag i de globale forhandlingene om flyktninger og migranter.

Bidragsytere fra stiftelsen Karibu, PRIO, Caritas, LO, Utenriksdepartementet og Norges Kristne Råd.

Påmelding til lemma.desta@norkr.no innen 12. november.