Fagdag om menneskehandel og moderne slaveri

Onsdag 13.november, kl.11.30-15

I anledning Global uke inviterer Porsgrunn kristne råd sentrale aktører i Bamble, Porsgrunn og Skien til en fagdag med dette som aktuelt tema. Porsgrunn kristne råd er et samarbeidsråd hvor 11 kirker og menigheter i byen er medlemmer. Målgruppen for fagdagen er politikere og ansatte i offentlige institusjoner, skoler, kirker og frivillige organisasjoner m.fl.

Presentasjoner ved
– Anne Makumi, programkoordinator Salvation Army Kenya sitt anti-trafficking arbeid
– Petra Kjellen Brooke, koordinator for Frelsesarmeen Norges anti-trafficking program
– Tove Foss Møller, politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt

Last ned invitasjonen her

Program

11.30 Det serveres enkel lunsj ved starten av fagdagen. Gi beskjed ved påmelding om evt allergier
12.00 Velkommen
12.05 «Menneskehandel og moderne slaveri: Hvem utnyttes globalt og nasjonalt? Hvordan og hvorfor?» Petra K. Brooke, Frelsesarmeen Norge
12.50 Pause
13.00 «Arbeidet mot menneskehandel og moderne slaveri sett fra Sør, og hvordan det angår oss i Norge» Anne Makumi, Frelsesarmeen Kenya
13.45 Pause
14.00 «Menneskehandel – forekomst i Norge og i våre nærmiljøer» Tove Foss Møller, politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt
14.30 «Hvordan kan vi være endringsagenter?» Spørsmål, samtale og oppsummering.

Påmelding til Vidar.bjerkseth@metodistkirken.no innen onsdag 6. november