Dialogseminar om Au Pairer

Kulturutveksling på like fot …. eller?

Tirsdag 15.november kl 8.30-10
Eldorado, Oslo

«Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud.» 3 Mos 19, 33-34

Last ned invitasjonen her.

Bakgrunn
Au pair er et fransk ord som betyr «på like fot». Den brukes for en ordningen for ungdommer å reise og oppholde seg i medlemslandene på kulturutveksling. Ordningen ble opprettet av Europarådet i 1969 og Norge har sluttet seg til den.  Selv om ordningen har elementer av hushjelp og studentutveksling, fastslår Europarådet at au pair er verken studenter eller arbeidstakere, men en egenkategori. Formålet med ordningen skal være kulturutveksling.

I de siste årene har vi sett en fordobling av etterspørsel for au pairer i Norge.  Flere studier, rapporter og debatter påpeker ordningen er åpen for misbruk og har mange dilemmaer. Flere stiller spørsmål om i ordningen fungerer slik den var ment? Eller vi later som den gjør det? Både au pairene selv og de som jobber tett på dem ser mange dilemmaer.

Vårt seminaret tar utgangspunkt i erfaringene med ordningen og ønsker å bidra til for åpen diskusjon om hvordan forbedre ordningen?

Målsetting: å belyse au pairenes forhold i Norge (rettigheter og praksis) og bidra til forbedring

Målgruppen:

 • Fag organisasjoner (LO, Fagforbundet, NHO, UDI, politiet, domstolene)
 • Politiske partier (AP; H, Frp, Krf, V, Sv, MDG, SP, R)
 • Relevant aktører (au pair formidlende virksomheter)
 • Sivil samfunnsorganisasjoner (ARS, JURK)
 • Media
 • Pastorer og ledere fra migrantmenigheter og ledere fra organisasjoner
 • Filippinsk ambassade?
 • Au pairer
 • Alle interesserte

Program forslag

 • Hilsningsord fra GS i NKR (Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham.)
 • Introduksjon: hva er au pair ordning? (Au pair senteret)
 • Au pairene forhold i Norge: forskning/studie
 • En au pair forteller sin erfaring med en norsk familie
 • Plenum samtale
 • Avslutning