Global uke

Kategori: Uncategorized


Bli med og gjør verden litt mer rettferdig!

Hver dag nyter vi jordbruksråvarer som kaffe, te og bananer. Råvarer som er dyrket frem i land i Latin-Amerika, Afrika og Asia med utbredt fattigdom der arbeidstaker- og menneskerettigheter ikke står like sterkt som hos oss. Jordbrukssektoren er dessverre også…

Les mer

Les mer

Moderne slaveri i Norge

Det skjer rett foran øynene dine! Men hva skal vi se etter? Og hva kan vi gjøre? Hvordan hjelpe? Hvordan stoppe? Spørsmålene er mange når det kommer til moderne slaveri. For å hjelpe oss til å finne noen svar har…

Les mer

Salme til Global uke 2016

Salmen «Tyngd mot jorden» er inspirert av Lukas 13: 10-17. Den er skrevet av Kristina S. Furberg, som er diakon i Svenska Kyrkan i Norge, og Per Anders Sandgren som er prest i Svenska Kyrkan i Norge. Kari Hay fra Metodistkirken har…

Les mer

I bønn for ofre for menneskehandel

Søndag 25. september er det internasjonal bønnedag for ofre for menneskehandel. Frelsesarmeen markerer dagen over hele verden, og her i Norge er det blant annet laget en egen bønnedagsavis. Her kan du lese om menneskehandel, hva som skjer både nasjonalt og…

Les mer

2015 in review

Statistikerne i WordPress.com har laget en årsrapport for nettsiden globaluke.no. Her er et utdrag: A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 4,900 times in 2015. If it were a NYC subway train, it…

Les mer

Underskriftskampanje (2015)

Under Global uke kan du fortsatt skrive under på kampanjen Klimapilegrim 2015. Verden trenger en rettferdig klimaavtale i Paris. Det er de rike landene som har sluppet ut mest klimagasser, mens det er de fattige i verden som lider mest…

Les mer

Filmer (2015)

Det finnes mange ulike filmer som omhandler klimaendringer. Noen er mer reelle enn andre. Noen passer kanskje best til ungdom, mens andre passer bedre til voksne. Uansett målgruppe kan film være en god måte å starte en samling på –…

Les mer

Voksne (2015)

Arrangere seminar, samtalekveld eller «mini-klimaskole»? Bruk ressurspersoner i området eller bestill en fra oss! Vi har folk som kan snakke om klima og tro, klima og menneskerettigheter, grønn hverdag, grønn menighet, osv. Her kan du involvere migrantmenigheter/-grupper med bakgrunn fra…

Les mer

Gudstjeneste (2015)

Forbønner for klimarettferdighet Her er to bønner du kan ta inn i gudstjenesten eller andre samlinger. Den første er kort og ble utarbeidet i forbindelse med Klimapilegrim 2015 i sommer. Den andre er litt lengre og fungerer som en veksellesning, evt. med sang mellom…

Les mer