Global uke

Kategori: Uncategorized


Felleskirkelig opprop mot moderne slaveri

Torsdag 22. november overleverte Terje Aadne (styreleder i NKR), generalsekretær Erhard Hermansen og Elin Finnseth Sæverås (prosjektleder i Global Info) et opprop mot moderne slaveri til leder for næringskomiteen Geir Pollestad, medlem i justiskomiteen Petter Eide og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen Jette F. Christensen….

Les mer

Film: Hvor mange slaver jobber for deg?

I samarbeid med VON kommunikasjon, har vi laget en film om moderne slaveri hvor vi stiller spørsmålet «hvor mange slaver jobber for deg»? Filmen kan brukes som en introduksjon til tema moderne slaveri, og gir et godt utgangspunkt for samtale…

Les mer

Ressurspersoner

Her er finner du eksempler på ressurspersoner som har sagt seg villige til å bidra i forbindelse med Global uke. Alle kjenner moderne slaveri-tematikken på ulike måter. Her gjelder første mann og kvinne til mølla! Hvis de ikke er ledige, prøver…

Les mer

Hva kan du gjøre?

Tips til hvordan du kan bidra i kampen mot moderne slaveri.

Les mer

Nytt fakta- og handlingsark

Styringsgruppen i Global Uke har arbeidet frem et nytt fakta- og handlingsark. Dette kan både brukes som en ressurs i planleggingen av arrangement og det kan trykkes opp og deles ut. Oppsettet er laget slik at faktaarket skal kunne printes…

Les mer

Walk for Freedom

Lørdag 20. oktober arrangeres Walk for Freedom, et globalt innsamlings- og bevisstgjøringsarrangement i regi av organisasjonen A21, som samler tusenvis av engasjerte mennesker. Sammen går de mange millioner skritt, i mange hundretalls byer over hele verden. De går for å bevisstgjøre mennesker i…

Les mer

Søk om støtte

Din menighet kan søke støtte til Global uke 2018. Les mer om hvordan her!

Les mer

Nytt ressursmateriell om moderne slaveri 

Søndagsskolen Norge har utviklet eget materiell til Global uke 2018. Her finner du gudstjenesteopplegg for hele familien og en rekke «byggeklosser»! Ressursmateriellet er gratis til bruk for Global uke –arrangører. Moderne slaveri er et krevende tema å presentere for barn…

Les mer

Film om Global uke

Hvorfor en felles uke mot slaveri?

Les mer

Global uke nærmer seg

Nå er høsten her, og det er ikke lenge til Global uke 2018. Flere er allerede godt i gang med å planlegge ulike arrangement, og vi ønsker å vise frem litt av hva som skjedde i fjor. Kanskje kan det inspirere flere?

Les mer