Global uke

Kategori: Uncategorized


Beretninger om utnyttelse

Moderne slaveri rammer våre medmennesker. Ved å lytte til hva de forteller, kan vi bedre forstå hvordan det oppleves å bli utnyttet, hvordan utnyttelsen skjer, og hva som må gjøres. Nedenfor finner du sanne beretninger fra personer som har erfaringer…

Les mer

Fakta- og handlingsheftet 2021 er klart!

Her er oppdatert utgave av faktaheftet om moderne slaveri og handlinger vi kan ta i bruk for å bekjempe utnyttelse. Heftet gir en enkel innføring og er ment å inspirere til samtale og konkret handling.    Last ned heftet her:…

Les mer

Markere både Søndag for de forfulgte og Global uke?

Trosforfølgelse og moderne slaveri kan henge sammen Stefanusalliansen og Norges Kristne Råd har gått sammen om materiell for menigheter som ønsker å markere Søndag for de forfulgte og moderne slaveri på én og samme tid, f. eks. den 14. november….

Les mer

Testing embed

Les mer

Vil ha Global uke som årlig tradisjon

Global uke går rett i hjertestrengen til Treungen frikirke, melder avisa Budbæreren. Nå ønsker de å gjøre Global uke til en årlig tradisjon. Vi oppfordrer menigheter i hele landet til å bli med og delta i Global uke!

Les mer

– Vi trenger et «hellig sinne»!

Les Anne Makumis refleksjoner etter å ha vært i Norge under Global uke.

Les mer

Global uke 2021 blir 14.-21. november

Global uke: Kirkene sammen mot moderne slaveri

Les mer

Seminar

Fredag 15.nov, kl.8.00-12.30 Folkehøgskolen Nord-Norge Introduksjon på skolens morgensamling for alle elevene. Om arbeidet til Lightup Norge, om det å jobbe holdningsskapende mot menneskehandel og seksuell utnyttelse. I tillegg stod representanter fra Lightup på stand, og fikk anledning til å…

Les mer

Gudstjeneste

Lørdag 16.november, kl.11.15 Adventistkirken Tyrifjord Gudstjeneste med tittelen En venn som Jesus.

Les mer

Familiegudstjeneste

Søndag 17.nov, kl.11 Trondheim Frikirke Familiegudstjeneste med dåp. Tema «vær den Gud har skapt deg til å være».

Les mer