Bønn og underskrift for klimarettferdighet

Søndagsgudstjeneste i Centralkirken (Metodistkirken) i Bergen.
Søndag 8.november, kl.11-12.30

Bønneledd om klimarettferdighet tas med inn i gudstjenesten og oppfordring til å skrive under på Klimapilegrims-kampanjen. Underskrifter samles inn ved utgangen etter gudstjenesten.

Kontakt: Anne-Linda Bratsberg, tlf 91631261
Nettsiden til Centralkirken