Barnas gudstjeneste

Søndagsskolen Norge har utviklet materiell (byggeklosser, samtalespørsmål, lydfiler for sang, m.m. «Sprell levende» ) for barn/hele familien til Global uke:
– om Den barmhjertige samaritan  Finn det her på HimlaBra, der det også ligger mye annet fint stoff!

Barn / storfamilien har sin egen vandregudstjeneste, laget sammen med barn for barn og hele storfamilien. Denne er utviklet og utprøvd i Bergen Adventistkirke. Beskrivelse / ide og opplegg finner du her: Skisse til Vandregudstjeneste Adventistkirken Gjengitt med tillatelse. Moss korps i Frelsesarmeen laget en Opplegg for Storsamling av denne,  med Bilder og bønner til bruk i bønnevandringen – det er fritt å bruke dette opplegget.

<span>%d</span> bloggere like this: