Barnas og storfamiliens gudstjeneste

Barn / storfamilien har sin egen vandregudstjeneste, laget sammen med barn for barn og hele storfamilien. Denne er utviklet og utprøvd i Bergen Adventistkirke. Beskrivelse,  idé og opplegg finner du her: Skisse til Vandregudstjeneste Adventistkirken Gjengitt med tillatelse. Moss korps i Frelsesarmeen laget en Opplegg for Storsamling  ut fra denne,  med bilder og bønner til bruk i bønnevandringen – det er fritt å bruke dette opplegget.

Søndagsskolen Norge har utviklet materiell (byggeklosser, samtalespørsmål, lydfiler for sang, m.m. «Sprell levende» ) for barn/hele familien til Global uke: Den barmhjertige samaritan og Josef og brødrene hans  Finn det på HimlaBra, der det også ligger mye annet fint stoff, sanger, m.m..