«Alle mennesker har stor verdi»

Søndag 19.november kl.11-12.30
Frelsesarmeen Moss

Storsamling for hele familien med fokus på menneskeverd. Vi har en bønnevandring og deler budskapet om at alle mennesker har like stor verdi. Velkommen

Kontaktperson: Majken Toke Solberg
Webside: www.frelsesarmeen.no/moss