Agent for rettferdighet

Fredag 9. november kl. 08.00 – 16.00
Ås arbeidskirke

Trosopplæringstiltak for 9- åringer. Arrangeres på planleggingsdag for skolene i kommunen.

Ved ulike metoder, fortelling, visualisering, samtaler og sporlek, vil vi synliggjøre verdens urett ferdighet, men også tiltak for å motvirke dette.