Vingespenn

Vingespenn – en forestilling for og med ungdom

Smakebit? SE VIDEO HER (1 min) eller HER (5 min)

Hvert menneske er født med retten til å leve i verdighet og frihet. Men mange lever under andres kontroll.  Noen tvinges til å gjøre ting de ikke vil eller arbeider under umenneskelige forhold eller uten lønn å leve av. Noen bærer på sår etter å ha blitt krenket – noen kjenner på tomhet i strevet etter å være kul. Andre kjenner seg fanget under algoritmer, forbruksjag eller jantelov.
Er ikke slaveriet forbi? Hvorfor er verden slik? Hva kan vi gjøre? Forestillingen Vingespenn gir en unik mulighet til å engasjere ungdom i disse spørsmålene: Engasjere til refleksjon over urett, utfordringer i eget liv, hva som gir håp – og hva de kan gjøre for å bidra til mindre utnyttelse og mer rettferdighet. «For vi trenger at det skjer noe …», som en av stemmene i monologene sier det.

Sett opp forestillingen Vingespenn med din ungdomsgruppe, gjerne under Global uke mot moderne slaveri (13.-20. november) og gjerne flere grupper sammen! Tematikken er høyaktuell og vil engasjere ungdom på tvers av kirkesamfunn. Og sett det opp i tråd med hva dere har av lyst, ressurser, gruppestørrelse og tid!

Om ressursen
Vingespenn er en samproduksjon mellom Frikirkens Barn og Unge (FriBU), DanceTV, Eric Tryland og Norges Kristne Råd med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet og Norad. Produksjonen er inspirert av «Frihetens time» (av Skeie & Gilberg). Håvard Haugland står for tekstene, og enkelte tekstutdrag er hentet (med tillatelse) fra «Frihetens time» forfattet av Sindre Skeie. Musikk og sanger er laget av Eric Tryland. Koreografier og film er utviklet av Siren og Anders Godø i DanceTV. 

Slik kan du gjøre det!

Her er LENKE TIL VINGESPENN hos DanceTV med alt du trenger for å sette opp forestillingen

Vingespenn varer i 30 minutter og består av tre akter. Siste akt handler om håpet. Varigheten gir rom for å føye på en 15-30 min bolk etterpå med tid for reaksjoner, fakta om vår tids former for utnyttelse, og aller viktigst: samtale rundt løsninger og handlinger som ungdom kan ta i bruk. Vi anbefaler sterkt å legge til en slik bolk, selv om Vingespenn også kan stå alene. Vi kan skaffe ressurspersoner som kan snakke om moderne slaveri og handlinger på tema som globale leverandørkjeder, pornografi og seksuell utnyttelse, og utnytting i Norge. Et enkelt samtaleopplegg er klart til 1.oktober.

Musikken og sangene finner du også på Spotify.

Vingespenn kan benyttes i konfirmantundervisningen som én undervisningsbolk eller over tid (med danseøvelser der man følger DanceTV -instruksjoner), være del av en gudstjeneste, seminar, eller som konsert. Den kan benyttes på folkehøgskoler i undervisning eller som forestillingsprosjekt.

Som leder behøver du ikke ha peil på dans – dette er et «plug and play»- konsept! Din rolle blir å rigge skjerm og trykke på play. Danseinstruksjonsvideoer og alt annet du trenger, finner du HER. Vi anbefaler å bruke ca. 10 kvelder (á 1 time) med øving for danserne. Utrente dansere kan trenge 15 timer totalt. Det er tre – 3 – danser som skal øves inn. 1 dans øves stort sett inn på ca. 3 timer. Man kan også velge å samarbeide med to andre grupper/menigheter slik at man opptrer med en dans hver i forestillingen. Vi anbefaler da at man har minst 3 kvelder med innøving av en dans.

  • Enkleste versjonen (ingen deltakelse): Spill av filmen med dans, musikk, og tekst, ferdig innspilte monologer- i praksis: Sett på film på storskjerm.
  • Enkel versjon med egne dansere: Øv inn dansetrinn med gruppa. Framfør dansen samtidig med avspilling av musikk og ferdig innleste monologer og backdrop (livefilm går som kulisse bak danserne). Eventuelt kan tre ulike grupper fra ulike menigheter ha felles oppsetning der de framfører en dans hver.
  • Besøk av «gjestedansere«: I tillegg til det opprinnelige dansecrewet i filmopptak av Vingespenn, er det nå noen grupper som øver inn forestillingen. Det er mulig å invitere disse evt. i kombinasjon med egne dansere. Ta kontakt om dere ønsker å være vertskap, så ser vi hva er mulig.

Priser
Forestillingen på film i alle versjoner lastes ned fra www.DanceTV.one Der ligger også alt av undervisningsmateriell for å lære seg dansene. Dette koster ca. 17 kr (2 dollar) uavhengig av om du kun skal laste ned forestillingen som film, eller om du også vil ha instruksjonsfilmene. 

For mer informasjon, kontakt Elin Sæverås, Norges Kristne Råd efs@norkr.no m. 93 44 1915
Håvard Haugland (FriBU) hh@fribu.no , eller DanceTV post@dancetv.one m. 958 02 207

For å søke om økonomisk støtte, kontakt Elin Sæverås, Norges Kristne Råd efs@norkr.no med kopi til post@norkr.no