Vingespenn

Vingespenn – en forestilling for og med ungdom

Hvert menneske er født med retten til å leve i verdighet og frihet. Men mange lever under andres kontroll.  Noen tvinges til å gjøre ting de ikke vil eller arbeider under umenneskelige forhold eller uten lønn å leve av. Noen bærer på sår etter å ha blitt krenket – noen kjenner på tomhet i strevet etter å være kul. Andre kjenner seg fanget under algoritmer, forbruksjag eller jantelov.

Er ikke slaveriet forbi? Hvorfor er verden slik? Hva kan vi gjøre? Forestillingen Vingespenn gir en unik mulighet til å engasjere ungdom i disse spørsmålene: Engasjere til refleksjon over urett, utfordringer i eget liv, hva som gir håp – og hva de kan gjøre for å bidra til mindre utnyttelse og mer rettferdighet. «For vi trenger at det skjer noe …», som en av stemmene i monologene sier det.

Sett opp forestillingen Vingespenn med din ungdomsgruppe, gjerne under Global uke mot moderne slaveri(13.-20. november) og gjerne flere grupper sammen! Tematikken er høyaktuell og vil engasjere ungdom på tvers av kirkesamfunn. Materialet består av enkeltkomponenter og kan dermed brukes fleksibelt. Sett det opp i tråd med hva dere har av lyst, ressurser, gruppestørrelse og tid!

SE PROMOTERINGSVIDEO HER

Om ressursen
Vingespenn er en samproduksjon mellom Frikirkens Barn og Unge (FriBU), DanceTV, Eric Tryland og Norges Kristne Råd med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet og Norad. Produksjonen er inspirert av «Frihetens time» (av Skeie & Gilberg). Håvard Haugland står for tekstene, og enkelte tekstutdrag er hentet (med tillatelse) fra «Frihetens time» forfattet av Sindre Skeie. Musikk og sanger er laget av Eric Tryland. Koreografier og film er utviklet av Siren og Anders Godø i DanceTV. 

Slik kan du gjøre det!
Vingespenn varer i 30 minutter og består av tre akter. Siste akt handler om håpet. Varigheten gir rom for å føye på en 15-30 min bolk etterpå med tid for reaksjoner, fakta om vår tids former for utnyttelse, og aller viktigst: samtale rundt løsninger og handlinger som ungdom kan ta i bruk. Vi anbefaler sterkt å legge til en slik bolk, selv om Vingespenn også kan stå alene. Vi kan skaffe ressurspersoner som kan snakke om moderne slaveri og handlinger på tema som globale leverandørkjeder, pornografi og seksuell utnyttelse, og utnytting i Norge. Forslag til samtaleopplegg med noen spørsmål, fakta, og tips til handlinger kommer i august!

Vingespenn kan benyttes i konfirmantundervisningen som én undervisningsbolk eller over tid (med danseøvelser med DanceTV -instruksjonene), inngå som del av en gudstjeneste, et møte, seminar, eller som del av en større konsert. Den kan også benyttes på folkehøgskoler i undervisning eller som et forestillingsprosjekt.

Som leder behøver du ikke ha peil på dans – dette er et «plug and play»- konsept. Din rolle blir å rigge skjerm og trykke på play. Danseinstruksjonsvideoer kommer i slutten av august 2022. (Se eksempel på lignende video HER) Vi anbefaler å bruke ca. 10 kvelder (á 1 time) med øving for danserne. Det er tre – 3 – danser som skal øves inn. 1 dans øves stort sett inn på ca. 3 timer. Man kan også velge å samarbeide med to andre grupper/menigheter slik at man opptrer med en dans hver i forestillingen. Vi anbefaler i så fall at man har minst 3 kvelder med innøving av en dans. For mer info om dette se informasjonsvideo (kommer snart).

  • Enkleste versjonen (ingen deltakelse): Spill av filmen med dans, musikk, og tekst, ferdig innspilte monologer- i praksis: Sett på film på storskjerm.
  • Enkel versjon med egne dansere: Øv inn dansetrinn med gruppa. Framfør dansen samtidig med avspilling av musikk og ferdig innleste monologer og backdrop (livefilm går som kulisse bak danserne).
  • Live versjon: I tillegg til at en dansegruppe øver inn dansene, øver to tekstlesere (en jente og en gutt) inn tekstlesning og framfører sammen med playback av musikken og backdrop. (Eventuelt kan tre ulike grupper ha en felles oppsetning der de framfører en dans hver).
  • Live oppsetning med «Vingespenn» -crewet: Det er mulig å invitere DanceTV og Eric Tryland til en større oppsetning, dette vil i så fall koste mer og kreve flere ressurser.

Priser
Forestillingen på film i alle versjoner lastes ned fra www.DanceTV.one Der ligger også alt av undervisningsmateriell for å lære seg dansene. Dette koster ca. 17 kr (2 dollar) uavhengig av om du kun skal laste ned forestillingen som film, eller om du også vil ha instruksjonsfilmene. 

Her er LENKE TIL VINGESPENN hos DanceTV med alt du trenger for å sette opp forestillingen

For mer informasjon, kontakt Elin Sæverås, Norges Kristne Råd efs@norkr.no m. 93 44 1915
Håvard Haugland (FriBU) hh@fribu.no , eller DanceTV post@dancetv.one

For å søke om økonomisk støtte, kontakt Elin Sæverås, Norges Kristne Råd efs@norkr.no med kopi til post@norkr.no