Beretninger om utnyttelse

Moderne slaveri og menneskehandel rammer våre medmennesker. Ved å lytte til hva de forteller, kan vi bedre forstå hvordan det oppleves å bli utnyttet, hvordan utnyttelsen skjer, og hva som må gjøres.

Her følger sanne beretninger fra personer som har erfaringer av slaverilignende utnyttelse. De er innhentet med tillatelse. Nedersts i hver tekst finner du også spørsmål til samtale og forslag til handlinger som du og din menighet kan ta i bruk for å delta i forebygging og bekjempelse.

Hvordan bruke disse?
– Ta dem inn i forbindelse med preken og undervisning
– La en eller to historier leses opp i plenum, del dem deretter ut og drøft dem i gruppesamtaler rundt småbord på temasamlingen eller under kirkekaffen. La to ulike stemmer lese to historier, del så ut ark for samtale om spørsmålene og handlingene som foreslås.

Viktig! Bruk dem i en kontekst hvor det er tid til å snakke om problematikken generelt, snakke om grunnårsakene. Og husk å alltid også løfte fram handlingsforslagene nederst i hver av historiene.

KHADIJA: Utnyttet som hushjelp i fremmed land

CHANTOU: Utnyttet i den globale tekstilbransjen

SHAKAINA: Tvangsgiftet og tvangskonvertert

MAREK OG ALA: Utnyttet i bilpleiebransjen i Norge

BILDER TIL HISTORIENE