Regina ble tvunget til prostitusjon

Den røde tråden gjennom Reginas oppvekst er sårbarhet. Som jente og ungdom ble hun utsatt for flere overgrep. Ingen lyttet til hennes forsøk på å fortelle – ingen så forbi hennes aggresjon og destruktive atferd. Hun havnet i en situasjon med utnyttelse, prostitusjon og menneskehandel.