13 år, tvangsgiftet og tvangskonvertert

Shakaina Masih har vært savnet siden 19. februar da hun ble kidnappet, tvangsgiftet og bortført til byen Okara av sin overgriper.